Cases

Case #1 - Skadlig kod från stay.decentralappps.com

Vi följer en ny attack som infekterar hemsidor men koden liknar inget vi sett tidigare. Läs mer här